NIČ VAS NE STANE, ČE STE DOBRODELNI!

Občanke in občani

Gasilsko društvo Stična je osrednje gasilsko društvo v Občini Ivančna Gorica in gasilska enota širšega pomena (GEŠP).

Oprema, ki jo uporabljamo pri zaščiti in reševanju življenj in materialnih dobrin, je draga in dragocena.

Z vašim prispevkom jo bomo lahko še naprej primerno vzdrževali, iztrošeno ter dotrajano in uničeno opremo pa nadomestili z novo. 

Prav tako bomo lažje uresničili naše smele načrte, kot je gradnja prizidka z garažami in nakup  novega vozila  GVC -2.

Hvaležni smo za vsak prispevek.

In kako nam lahko pomagate?

Namenite nam 1,0 % dohodnine.

Zakon o dohodnini od 1. januarja 2007 opredeljuje namenitev dela dohodnine za donacije. Zavezanci lahko namenijo del svoje dohodnine (do 1,0%) upravičencem za donacije med katerimi je tudi PGD Stična, ki se na nepridobiten način ukvarja s splošno koristnimi dejavnostmi.

Zavezanci lahko posameznemu upravičencu namenijo: 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% itd dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1,0% dohodnine.

  • izpolnite obrazec na spletni strani eDavki ali
  • izpolnite pisni obrazec in ga nato odnesite ali pošljite na davčni urad.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Izpolnjen obrazec lahko oddate tudi v nabiralnik pred vhodom v gasilski dom in bomo mi poskrbeli, da pa pride do davčnega urada.

Skenirajte QR kodo in plačajte preko mobilne banke

dohodnina-vzorec-2022
koledar2023UPNQR