Izdelava pisanic

03/03/2020 0

Na 3-dnevni delavnici smo se članice spoznale s tradicionalnim izročilom izdelave belokranjskih pisanic.